Dec

31

2022

Trzebnica (Poland) - "Bieg Sylwestrowy". To nie pierwszy raz trzebnicki Bieg Sylwestrowy rozgrywany jest wirtualnie. W roku 2007 ze wzgl?du na brak mo?liwo?ci osobistego uczestniczenia w naszym biegu, polscy ?o?nierze stacjonuj?cy w Afganistanie pobiegli Bieg Sylwestrowy w dwóch bazach: w bazie Wazi Khaw oraz bazie Sharana. Przes?ali do nas wyniki oraz zdj?cia ze swoich biegów, my wys?ali?my im koszulki i medale. http://biegsylwestrowy.pro-run.plPage 1

 
Since June 2008 - © Aerostato, Seattle - All Rights Reserved.